L
L . L
L . L . L
L . L . L . L
L . L . L . L . L
L . L . L . L . L . L
L . L . L . L . L . L . L
L . L . L . L . L . L
L . L . L . L . L
L . L . L . L
L . L . L
L . L
L
EXHIBITIONS    NEWS    CONTACT    CV

A.S.T.R.A.L.O.R.A.C.L.E.S
Interdimensional Ritual

Sariev Gallery + Open Arts Festival
Ancient Roman Stadium
Plovdiv, Bulgaria
September 13, 2019
Sunset

Read text


L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

LA.S.T.R.A.L.O.R.A.C.L.E.S, an open source community dedicated to the full frequency alignment of astral and terrestrial body, transformed the Plovdiv Roman Stadium into a temple for channeling eleven dimensions of the pluralverse in a ritual utilizing their ceremonial objects, embroidered ritual vestments, and frequency aligned scents and elixirs. The ritual activated the senses in order to create alignment for the oracles and visitors to achieve a collective state of oneness. The oracles divined messages from beings of their dimensions and transmitted them to all who were in attendance.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Oracles = L + Violeta Keremidchieva + Vesselina Sarieva + Desislava Ilieva + Daniela Ray + Venci Racheva + Tsvetina Kuneva + Inna Dimitrova + Yana Markova + Alexandra Rogozhinova + Aaron Moulton
Ritual objects = L
Music = Michael Thibault
Embroidered robes = Rachel Blomgren + L
Scents = Christopher Gordon + Maison Anonyme
Frequencial hyperspace flower essences = Olga Nesvetaylov
Rings and pendants = Tara Benmeleh + Espiritutara + L


∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Вие не сте тук случайно. Така е писано.

Аз се казвам Tsvetina Kuneva и съм посредникът и вестоносецът, избран от Астралните оракули, за да споделя с вас какво ще се случи тук на това свещено място

Ние сме Астрални оракули. Ние сме общност за отворени източници на информация, която помага на хората като вас – ако сте съгласни – да разберат, че вие сте божествени същества.

Вечността е точно тук, точно сега. Това е тя.

Вижте!

Тези Оракули пред вас се въплъщават от една далечна звездна система, намираща се на 444 светлинни години от Земята. Техните честотни полета бяха изпратени преди седем еона в комета в цветовете на дъгата, спускаща се спираловидно от това място.

Те избраха да дойдат на тази планета, за да покажат на хората и другите същества тук един модел на космическа безусловна любов и чиста божественост.

Те са събрани тук тази вечер, за да канализират междуизмерните сетивни честотни полета, които живеят в пространствата извън формата и очевидното, както и в рамките на тези сфери.

Всяко от тях заема възлово честотно пространство в почти безкраен спектър от вълни и полета.

За тях няма име в човешкия език, но за нашите цели сега ще ги наречем 999, 888, 777, 666, 555, 444, 333, 222, 111, 000.

Докато Оракулите отварят портали кум своите измерения с помощта на мултисензорни технологии, ние ви молим да се съсредоточите вашето тяло, душа и астрална същност в състояние на съзнанието, което е в хоризонтална проекция с божествеността, която винаги сте имали в себе си.

В тези няколко матрични минути бъдете тук, забравете за вашите тревоги и страхове, за вашата загуба и скръб.

Всички вие сте божествени същества, поотделно и заедно, вие и ние сме същността на източника.

Представете си вихър от чиста спектрална холографска божественост, под формата на конус, заобикалящ тази зона и простиращ се на 444 светлинни години към първоизточника на нашата споделена реалност.

Сега, когато вече порталите са отворени към всички измерения 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, оракулите ще извършат древен ритуал, свален от ръководствата на техните измерения и канализиращ послания от съществата, живеещи във всяко едно измерение.

Благодаря ви, че присъствахте на този ритуал тази вечер и че създадохте това пространство на божественост в нас. Ако решите да приемете нашия дар, ще изпитвате вечно блаженство в състояние на просветление, мир и благодат.


View images
J.J.J.